csik

2021 - Őszi Hírlevél

 

EGYETEMI HÍREK

Nagy érdeklődés övezte az Első Magyar Jogi Könyvszalont
 


2021. szeptember 18-án francia mintára, első ízben tartották meg a jogi könyvek ünnepét a Károlyi-Csekonics-palotában, melynek Egyetemünk adott otthont. A Magyar Jogász Egylet és az Alkotmánybíróság - a Károli Gáspár Református Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás értelmében megvalósuló - hagyományteremtő rendezvénye elsősorban a Kárpát-medencében jogi könyvkiadással foglalkozó kiadók kínálatának, valamint az ehhez kapcsolódó innovatív közéleti gondolkodásnak kívánt fórumot biztosítani.
 

25 éves jubileumát ünnepelte a Német Nyelv és Irodalom Tanszék

A Károli Gáspár Református Egyetem Német Nyelv és Irodalom Tanszéke 2021. október 20-22. között több eseményből álló rendezvénysorozattal ünnepelte a tanszék alapításának 25. évfordulóját. Az esemény nyitóbeszédében Prof. Dr. Czine Ágnes rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes asszony a tanszék elmúlt 25 évének eredményeit és küldetését méltatta.

Dr. habil. Horváth Géza dékán köszöntőjében a tanszék negyedszázados történetének mérföldköveiről, jelenlegi tudományos és oktatási tevékenységének alapjairól értekezett. Az ünnepségen részt vett Katja Dorrmann, a Német Nagykövetség kulturális referense és Robert Sereinig kulturális tanácsos, az Osztrák Nagykövetség képviseletében. Prof. Dr. Ernest Hess-Lüttich, az egyetem díszdoktora a nemzetközi germanisztika kihívásairól és a tudományterület jövőbeni lehetőségeiről és feladatairól tartott rövid előadást.

 

A rendezvény keretében Dr. habil. Czeglédy Anita tanszékvezető egyetemi docens bemutatta a tanszék jubileumi ünnepségére összeállított tanulmánykötetet és köszönetképpen átnyújtotta azt a díszvendégeknek, a tanszék egykori alapító tagjainak és jelenlegi oktatóinak. Prof. Dr. Ódor László egykori tanszékalapító bíztató beszédét követően a kiváló tanulmányi eredményt elért hallgatók vehették át okleveleiket és jutalmukat.

„Az én fő történetem a Bethesda” – interjú Dr. Velkey Györggyel

„Eleinte a tanítás jobban vonzott, aztán gimnazista éveim vége felé megragadott az orvosi pálya. Azt éreztem meg, hogy ez egy nagyon direkt segítségnyújtás, amiben az ember közvetlen visszajelzést kap, azonban egy komoly életforma is, ami kereteket igényel és ad. Ezek fogtak meg igazán. Azt éreztem, hogy erre van szükségem, hogy amit majd csinálok, amiért majd élek, az iránt minden egyes reggel, amikor felkelek, erős elköteleződést érezzek. Utólag visszatekintve úgy tűnik, jó volt a középiskolás önismeretem, mert bejöttek a megérzéseim a szakma és a személyiségem találkozása tekintetében.”

A teljes interjú itt olvasható: https://szek.kre.hu/index.php/1027-az-en-fo-tortenetem-a-bethesda-interju-dr-velkey-gyorggyel.html .


A Károli Könyvműhely születése

A Károli Gáspár Református Egyetem és a L’Harmattan Kiadó közös sorozata, a Károli Könyvek méltán nagy népszerűségnek és ismertségnek örvend: immár 10 éve jelennek meg újabb és újabb kötetek minden évben különböző témákban és műfajokban.

„2011-ben jelent meg az első kötet, ami egy Bagdy Emőke születésnapjára készített tanulmánykötet volt. Áttekintettük az egyetem kiadványait, és miután bölcsész emberek vagyunk, érdekelt bennünket, miket publikáltak az elődök. Születtek értékes művek, de nem volt szervezett könyvkiadási és terjesztési rendszere az egyetemnek, így nagyon sok munka az íróasztalfiókban végezte. Ezt nem tartottuk szerencsésnek. A másik cél az volt, hogy a Károlinak legyen egy tudományos PR-felülete, ami nem más, mint a mi saját tudományos munkánk, az oktatók tudományos munkái. (...) Azt hiszem, mára a Károli Könyvek híre az ország minden szegletébe eljutott, jó cégér, és most már csak arra kell vigyáznunk, hogy meg is tartsuk a presztízsét.” 

Az alábbi interjúban Prof. Dr. Sepsi Enikővel, a Könyvműhely létrehozójával, a Károli Könyvek sorozatszerkesztőjével beszélgetett Szabó Júlia.
https://btk.kre.hu/index.php/1604-a-karoli-konyvmuhely-szuletese.html 


Megjelent az új Református Énekeskönyv

Elkészült a Magyarországi Református Egyház új énekeskönyve.  A kiadvány 210 új éneket tartalmaz, szeptember 27-től kapható a Kálvin Kiadónál. A kötettel több mint tízéves folyamat végére került most pont.
A kötet advent első vasárnapjától, november 28-tól a Magyarországi Református Egyház hivatalos énekeskönyve, erről szeptember 24-i ülésén döntött az MRE Zsinata. 

Az énekeskönyvben a korábbi változat ötvenöt, legritkábban használt énekének kivételével fellelhető az előző kiadvány teljes énekanyaga. Emellett kétszáztíz új éneket is tartalmaz. Annak érdekében, hogy korábbi énekeskönyv számozásához szokott olvasók számára megkönnyítsék az új könyvben a tájékozódást, a készítők összehasonlító táblázatot készítettek, mely a linkre kattintva megtekinthető.

Digitális formában a https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/ oldalon érhető el a könyv, illetve hamarosan mobiltelefonos applikáció is készül majd hozzá.


Rövidfilm-bemutató: Nyakamon ül egy halott lélek

A 11. alkalommal megrendezett Belvárosi Művészeti Napokon, a HEREDITAS Kertmoziban került sor a Nyakamon ül egy halott lélek című rövid dokumentumfilm vetítésére, amelyet Tari János a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék egyetemi docense rendezett.
A bemutató 2021. szeptember 24-én, pénteken 19:00 órakor volt, majd a film vetítése után közel egy órás beszélgetésre került sor az alkotókkal és a szereplőkkel. 

 

 

PROGRAMAJÁNLÓ

 

Pilinszky 100/40 – Pilinszky János színházi és filmes víziója ma

A Károli Gáspár Református Egyetem, a Petőfi Irodalmi Múzeum, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem, a Csokonai Színház és a Nemzeti Színház Pilinszky 100/40 – Pilinszky János színházi és filmes víziója ma címmel programsorozatot és tudományos konferenciát szervez Pilinszky János születésének 100., halálának 40. évfordulója alkalmából a Károlyi-Csekonics-palotában (1088 Budapest, Reviczky u. 6.).

2021. november 26-ra meghirdetett tudományos konferencia témája Pilinszky színházhoz és filmhez kapcsolódó tevékenysége, azaz
- színházkoncepciója,
- dráma- és kritikaírói munkássága,
- ennek forrásai,
- munkáinak színházi és filmes feldolgozásai,
- ezek hatástörténete, utóélete,
- irodalom-, színház-, és filmtörténeti jelentősége a műfajköziség lehetőségeinek maximális figyelembevételével. 

A konferenciát művészeti események: éjszakába nyúló performansz, az Urbi et orbi alapján készülő beszédoratórium, továbbá versszínházi előadás, 50 napon át tartó YouTube bejelentkezés, augusztus 19-től a születésnapig tartó 100 napban rádiós műsorok, illetve Facebookra feltett vizuális anyagok egészítik ki.

További információ: http://www.kre.hu/portal/index.php/1785-pilinszky-100-40-pilinszky-janos-szinhazi-es-filmes-vizioja-ma.html .
 

Műfordítói szakmai nap – Líra és újrafordítás

2021. november 4-én, csütörtökön 9 órától 17.30 óráig Műfordítói szakmai napot tart a Károli Gáspár Református Egyetem Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégiuma „Líra és újrafordítás” címmel.

A szakmai nap helyszíne: VIII. kerület, Horánszky utca 26.
Délelőtt költők, műfordítók és egyetemi szakemberek előadásait hallgathatják az érdeklődők, délután időmértékes verset fordíthatnak műhelyfoglalkozás keretében.

Részletes program: https://btk.kre.hu/index.php/1616-muforditoi-szakmai-nap-lira-es-ujraforditas.html .


„A mesék világa, melyet én bejártam, színekben pompázó világ.”

Online kerekasztal beszélgetést szervezünk a Pedagógiai Karon a Károli Közösségi Napok keretében 2021. november 5-én 10:00 órai kezdettel Benedek Elek munkásságáról.
 
Hogy Benedek Elek pontosan milyen befolyással is van a magyar kultúrára mint mesegyűjtő és író, arról csak feltevéseink lehetnek. Munkái – Szabó Zsolt szavaival – „…túlzás nélkül mondhatjuk, olyan hatással voltak a magyar irodalmi és köznyelv fejlődésére, amely csupán a Bibliáéhoz mérhető”. Sikeresség és eladott példányszám tekintetében Benedek időnként még a pályája delelőjén álló Jókait is megelőzte saját korában.
 
Beszélgetésünkben Benedek Elek munkásságának és családi hátterének érdekességeire szeretnénk fókuszálni. Feltett szándékunk úgy megmutatni őt, mint máig aktuális jelentőségű és a leendő pedagógusok számára követendő példát kínáló egyéniséget.
 
A kerekasztalon való részvétel regisztrációhoz kötött. Kérjük, részvételi szándékát 2021. október 29-ig jelezze a  e-mail-címen. A csatlakozáshoz szükséges Teams-linket a regisztrációkor küldött e-mail-címre küldjük meg.

További információ: https://pk.kre.hu/index.php/oktatas/1652-a-mesek-vilaga-melyet-en-bejartam-szinekben-pompazo-vilag-benedek-elek-kerekasztal-online.html


HIT2021 konferencia – 2021. november 2-3.

Idén negyedik alkalommal kerül megrendezésre 2021. november 2-3. között a Hagyomány-Identitás-Történelem (HIT2021) konferencia Egyetemünk Hittudományi Karán (1022 Budapest, Csopaki u. 6.).

Kétnapos konferenciánk a legkülönbözőbb történeti megközelítésekből (egyház-, művelődés-, társadalom-, mentalitás-, jog-, kultúrtörténet, néprajz, teológia) mutatja be a magyar reformátusság közel fél évezredes történetét, lehetőséget adva arra, hogy a különböző tudományágak művelői találkozhassanak és eredményeikről, nézőpontjaikról, kérdésfeltevéseikről eszmét cserélhessenek.

Idei kiemelt témáink:
- "Anno 1951": kitelepítés, missziói szervezetek felszámolása, egyházmegyék átalakítása, Tiszántúli Egyházkerület megszüntetése
- Kulturális ellenállás a kommunizmusban
- Egyházi múltfeltárás és ügynökkérdés
 
A részletes program itt olvasható: https://htk.kre.hu/index.php/1081-hit2021-konferencia.html


 

ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

Nemzetközi ügyvédi iroda jogi asszisztenst keres
HR gyakornok
Adminisztrációs gyakornok
Jogász (lakástámogatási) feladatok
Végrehajtási szakügyintéző feladatok (jelentkezési határidő: október 31.!)
Angol nyelvtanár
Local TA roster
Fordító, tolmács
Szerkesztőségi munkatárs
 
A KRE állásajánlatai:
Tanulmányi ügyintéző
HR munkatárs
Könyvelő
Rendszergazda

Egyetemünk további állásajánlatai ezen a linken találhatók. KÖNYVMŰHELY

Károlis Poket zsebkönyv jelent meg októberben


A Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézet RefCOO – a Református Művelődésért Kutatóműhely A bebábozódás után címmel verspályázatot hirdetett 2020-ban a járványidőszak és a visszatérés dilemmái témában.

Az első „karanténélményekből” született versek gyűjteménye a POKET Zsebkönyvek sorozatban jelenik meg október 1-jén. A 41 nyertes alkotást tartalmazó kötetet Nádasdy Ádám költő és Bársony Márton, a RefCOO Műhelyvezetője szerkesztette.

Részletek: http://www.kre.hu/portal/index.php/1844-karolis-poket-zsebkonyv-jelenik-meg-oktoberben.html

A POKET Zsebkönyvek elérhetőségeiről itt tájékozódhatnak: https://poketonline.hu/automataink

 

 

Új kötetek

Czeglédy Anita, Fülöp József, Horváth Géza (szerk.) - Streben und Dienst
Jakab Éva - Állam és demokrácia: törvényhozás és törvénykezés az ókori Athénban
Bálint Péter Furkó - An interdisciplinary approach to discourse-pragmatic variation in English
Boltanski, Luc (ford. Fáber Ágoston) - A kritikáról. Az emancipáció szociológiájának vázlata
Karasszon István - Az Ószövetség teológiai üzenete
Havas László – Óbis Hajnalka (ford.) - Marcus Tullius Cicero levelezése Kr.e. 45-44
Studia Caroliensia 2020 - Tudomány, küldetés, társadalmi szerepvállalás. Studia Caroliensia. A Károli Gáspár Református Egyetem 2020-as évkönyve
Csűrös András Jakab - Református egyházi élet a Tanácsköztársaság idején
Birher Nándor - Értékalapú (köz)igazgatásFELHÍVÁS

PROFFORMANCE Nemzetközi Felsőoktatási Oktatói Díj  - pályázati határidő: 2021. december 15.
 


Elhunyt Dr. Tóth Károly, az ÁJK alapító dékánja

Dr. Tóth Károly 1998. július 15-től állt az Egyetem alkalmazásában az Állam- és Jogtudományi Kar alapító dékánjaként, oktatójaként. Számos maradandó értékkel gazdagította a Kart, értékteremtő munkájával segítette az oktatási és a szervezeti struktúra felépítését. Dékánsága idején kezdődött meg jogi karunk akkreditációja, melynek sikerességéhez nagyban hozzájárult odaadó munkájával.
 
Számos publikációval, kutatással, konferenciákon való aktív részvételével nagyban hozzájárult a közjog tudományterületének fejlesztéséhez. Dékánként és tanszékvezetőként is mindvégig azon fáradozott, hogy egy jól működő, modern kart hívjon életre, amely őrzi a református jogi oktatás hagyományait, emellett speciális, széleskörű közjogi ismeretekkel készíti fel a diákokat a pályájukra.
 
2009-ben az Egyetem munkásságát Pro Universitate díjjal jutalmazta.
 
Dr. Tóth Károly példaértékű munkásságát, az Egyetemért végzett önzetlen szolgálatát emlékezetünkben örökké megőrizzük!
.  

 

 

 

ikon1

REGISZTRÁCIÓ

Regisztrálj online weboldalunkon, hogy igénybe vehesd kedvezményeinket, és hogy értesülj legfrissebb híreinkről!

ikon2

KEDVEZMÉNYEK

Egykori vagy az idén végzett hallgatóink a weboldalunkon történő regisztrációval kedvezményekben részesülnek

ikon3

ÁLLÁSAJÁNLATOK

Tekintsd meg partnereink aktuális állásajánlatait, regisztrálj Álláshírlevelünkre!